PRIVACY STATEMENT VAN MARCKE GROUP v. 25/08/2023 

 

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, hebben wij in veel gevallen nood aan uw contactgegevens en eventuele andere relevante informatie.  Wij hechten als onderneming veel belang aan een correcte behandeling van deze gegevens en handelen conform vigerende gegevensverwerkingsreglementering en -wetten (zoals de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna: “GDPR” of “AVG”) en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens).  

Navolgend een overzicht van de mogelijks voor u relevante informatie voor wat betreft de verwerkingsverantwoordelijke, doeleinden van verwerking, wijze van verwerking, betrokken data, toepasselijke verwerkingsgronden, bewaartermijnen, beschermingsmaatregelen, uw rechten en de klachtenprocedure (hierna: ‘Beleid’).

De wijze van verwerking middels cookies en in onze mobiele applicaties wordt in een apart hoofdstuk van dit Beleid toegelicht.

 

 

Wanneer is dit Beleid van toepassing? 

 

Uw gegevens worden verzameld in winkels, op events van Van Marcke en op de Van Marcke websites (hierna “Website”) beheerd door de entiteiten vermeld onder punt 2 van dit beleid. 

Wanneer u een Website gebruikt, in contact treedt met ons via social media (Facebook, Whatsapp,…), een event van Van Marcke bijwoont, u in de winkel van Van Marcke of franchisenemer inschrijft voor direct marketing of een profiel laat creëren, wordt er verondersteld dat u dit Beleid, samen met de Algemene voorwaarden  (samen: de ‘Voorwaarden’) hebt gelezen, ze aanvaardt en ze naleeft. Als u een event van Van Marcke bijwoont, als u zich in een winkel inschrijft voor direct marketing of als u een profiel laat creëren in de winkel of op een Website, kunt u op deze locaties de Voorwaarden raadplegen.

Alle persoonsgegevens die Van Marcke verzamelt tijdens uw bezoek aan een winkel van Van Marcke, wanneer u een event van Van Marcke bijwoont of de Website bezoekt, worden verwerkt in overeenstemming met dit Beleid.

 

 

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking en de bescherming van uw gegevens?

 

1)     Verantwoordelijken voor verwerking:

De verantwoordelijke entiteit binnen de groep Van Marcke voor de verwerking betreft Van Marcke Trading, met zetel te Lar blokZ 5, 8511 Aalbeke en ondernemingsnummer 0437.251.254.

Navolgende ondernemingen van de groep Van Marcke kunnen optreden als verwerker:

 • Van Marcke N.V., met zetel te 8511 Aalbeke, Lar Blok Z 5, en ondernemingsnummer 0443.336.223
 • NORM N.V., met zetel te Lijnwaadstraat 37 8500 Kortrijk, en ondernemingsnummer 0425.288.481
 • Intersan N.V., met zetel te Brouwerijstraat 59, 9770 Kruisem, en ondernemingsnummer 0416.686.066
 • Knohopack NV, met zetel te 8511 Aalbeke, Lar blok Z 5, en ondernemingsnummer 0400.845.570
 • Van Marcke Distribution N.V., met zetel te Lar blok Z 5, 8511 Aalbeke, en ondernemingsnummer 0418.765.925
 • Van Marcke EDC, met zetel te Lar blokZ 5, 8511 Aalbeke, en ondernemingsnummer 0668.422.050.
 • VM Weggevoerdenlaan ComCo (Marcktpoint) , met zetel te 8511 Aalbeke, Lar blok Z 5, en ondernemingsnummer 0443.277.132.
 • Van Marcke Sanitaire et Chauffage SAS, met zetel te ZI Pilaterie Rue du Houblon 10, 59700 Marcq en Baroeul, Frankrijk, Siren: 344 745 781.
 • La société Anonyme Comptoir des Fers et Métaux, met zetel te Rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg, RCS : B71025. 

De persoonsgegevens die opgevraagd worden door één van de ondernemingen van de groep, kunnen overhandigd worden aan een andere onderneming van de groep, op voorwaarde dat dit binnen de gestelde doelstelling gebeurt (voorbeeld: Van Marcke Distribution N.V. deelt bepaalde persoonsgegevens met Van Marcke Trading N.V. waar de dienst facturatie onder ressorteert).

Volgende ondernemingen van dezelfde groep treden op als afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijke (los van de bovenstaande entiteiten), het Privacy beleid van deze vennootschappen is afzonderlijk raadpleegbaar via de hyperlink hierna vermeld:

Wederom kunnen persoonsgegevens opgevraagd door één van de verwerkingsverantwoordelijken van de groep Van Marcke gedeeld worden met bovenstaande firma’s, op voorwaarde dat dit binnen de gestelde doelstelling gebeurt en mits, indien noodzakelijk, toestemming.

Aangezien onze Franchisenemers onafhankelijke handelaren zijn, zijn zij vrij om de gegevens die zij verzamelen onder hun eigen verantwoordelijkheid en zonder tussenkomst van Van Marcke te verwerken. Bijgevolg kunnen onze gefranchisede partners aanvullende verwerkingen uitvoeren. Voor meer informatie over deze verwerking nodigen wij u uit rechtstreeks contact op te nemen met onze franchisepartner bij wie u een aankoop, een offerte of een bestelling hebt gedaan. Wij staan ook tot uw beschikking om u te faciliteren en te begeleiden bij uw procedures. Wanneer uw gegevens via de Site worden verzameld, is de verantwoordelijke voor de verwerking de uitgever van de site, namelijk Van Marcke.

2)     Verantwoordelijken voor bescherming .

Binnen bovengenoemde ondernemingen is elke medewerker zich bewust van het belang van de bescherming van en het voorzichtig omspringen met uw persoonsgegevens, dit onder toezicht van een interdisciplinaire groep van verantwoordelijken. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u ons steeds contacteren op het volgend mailadres: privacy@vanmarcke.be

3)     Delen van uw persoonsgegevens met derde partijen

Bepaalde gegevens kunnen worden gedeeld met of bewaard op servers van derde partijen in het kader van het uitvoeren van het vooropgestelde doeleinde. Deze derden treden veelal op als verwerker en Van Marcke ziet als verwerkingsverantwoordelijke toe op een correcte naleving van de wetgeving en deze policy middels het afsluiten van verwerkingsovereenkomsten. Voorbeelden van deze derde partijen zijn o.a. maar niet uitsluitend: postbedrijven bij het versturen van post, incassobureaus in het kader van een invorderingsprocedure, onderaannemers inzake transport/installatie van bestelde producten, internet service providers (mailservers, websiteservers, cloud-toepassingen..), ERP-software, …

De gedeelde gegevens beperken zich steeds tot diegene die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht.

Hierna een overzicht van de, op heden, meest belangrijke derde gegevensverwerkende partijen:

 • NAAM
 • TYPE
 • DOELEINDE

Microsoft

Outlook (mails) – Sharepoint - Skypegesprekken

Opslag en verwerking door versturen gepersonaliseerde mails

FIS en SAP

Facturatiegegevens: naam, adres, mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, ..

Opslag en verwerking op grond van de uitvoering van de overeenkomst

Clickdimensions

Naam en mailadres indien u geabonneerd ben op mailings

Versturen mailing en inzicht verkrijgen in doeltreffendheid mailings

Mailchimp

Naam en mailadres indien u geabonneerd bent op mailings

Versturen mailing en inzicht verkrijgen in doeltreffendheid mailings

CRM

Persoonsgegevens cliënteel – overzicht contactmomenten - aankoopstatistieken

Beheer klantenrelatie

Basware

Facturen met naam, voornaam, adres en eventueel mailadres

Opslag en verwerking op grond van uitvoering van de overeenkomst (facturatie)

Indien u zich inschrijft op onze nieuwsbrief, kunnen we onze communicatie en online advertenties aanpassen op basis van de informatie die u ons verstrekt. Sociale media laten ons in deze context toe om u te informeren over relevante informatie, updates en marketing inhoud (zoals reclame gebaseerd op look-a-like profielen). Daarnaast laat sociale media ons toe om als klantendienst te functioneren (bijvoorbeeld als u sociale media gebruikt om ons te contacteren). We maken er u attent op dat sociale media kanalen hun eigen privacy en cookie beleid hebben, waardoor de persoonsgegevens die u hen bezorgt onder dit beleid zullen vallen en niet onder het onze.

Tenslotte kunnen persoonsgegevens nog worden doorgegeven in volgende gevallen:

 • als wij of de derde partij gerechtvaardigde belangen hebben voor doorgifte. Wij zullen uw persoonsgegevens enkel doorgeven op basis van een beoordeling van uw rechten en vrijheden. U zult hier altijd op een transparante manier over worden geïnformeerd (tenzij in geval van wettelijke uitzonderingen).
   
 • als u daarvoor uw toestemming geeft. In elk ander geval waar we uw gegevens zouden doorgeven aan derden, zullen we een transparante kennisgeving sturen om u op de hoogte te brengen van wie de derde partij is, en de reden voor de doorgifte en verwerking van de gegevens. Wanneer dat bij wet vereist is, zullen we uw expliciete toestemming vragen om dat te doen.
   
 • als de wet ons daartoe verplicht of als we vinden dat dat nodig is om fraude of internetcriminaliteit te voorkomen, of om onze Website of de rechten, het eigendom of de persoonlijke veiligheid van iemand te beschermen. 
   
 • aan medewerkers van een kredietinformatieagentschap. Wij behouden ons het recht voor om informatie over u op te vragen bij andere derde partijen, zoals kredietinformatieagentschappen. Wij zullen die informatie toevoegen aan de informatie over u die we reeds hebben verwerkt. Zo kunnen we: (1) u goederen of diensten aanbieden; (2) uw aankoopervaring verbeteren en vergemakkelijken; en (3) het witwassen van geld en fraude helpen voorkomen. Als we een dergelijk verzoek indienen, zullen we u hier eerst over informeren en u laten weten of het verzoek wordt opgeslagen in een kredietbestand;

 Voor alle doorgiften van gegevens buiten de Europese Economische Ruimte waarborgen we via geschikte beschermingsmaatregelen die zijn vervat in het contract of via andere maatregelen dat uw gegevens een gepast beschermingsniveau krijgen dat vergelijkbaar is met de bescherming die ze zouden krijgen binnen de EU, in overeenstemming met de Europese regels. We kunnen ook anonieme, geaggregeerde statistische gegevens delen voor commerciële en interne/externe meldingen. Bijvoorbeeld: gegevens over wie onze Website bezoekt om onze diensten te beschrijven aan mogelijke partners, adverteerders, sponsors en andere respectabele derde partijen en voor andere rechtmatige doeleinden. Deze statistische gegevens bevatten geen informatie waarmee u kunt worden geïdentificeerd. Als u vragen hebt over de verwerking van uw gegevens door dergelijke derde partijen, vragen wij u om contact op te nemen met de derde partij in kwestie. Wanneer die verwerking verder gaat dan het toepassingsgebied van de doeleinden die Van Marcke bepaalt, is de derde partij volledig verantwoordelijk voor die verwerking en kan Van Marcke in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor die verwerking.

 

 

Waarom vragen wij persoonsgegevens op?

 

Als wij persoonsgegevens opvragen is dit steeds met een welbepaalde reden, een specifieke doelstelling. Wij gebruiken de gegevens enkel voor deze reden en niet voor andere redenen waarover u niet geïnformeerd werd en/of waarvoor u uw toestemming niet gegeven hebt. De redenen waarvoor wij de gegevens opvragen hangt in eerste instantie af van de vraag of wij een contractuele relatie met u hebben of niet:

 

1)     U gebruikt onze Website

 • toezicht op de gegevens die van onze Website worden gedownload
 • het meten en monitoren van het gebruik van onze Website, het verbeteren van de kwaliteit en inhoud van de Website
 • het personaliseren van de inhoud en lay-out van onze Website
 • profilering (om uw gepersonaliseerde commerciële info te kunnen sturen)
 • targeting op online platformen
 • het verstrekken van algemene of direct marketing aan u
 • het verbeteren van producten en diensten van Van Marcke

 

2)     Er bestaat een contractuele en/of commerciële relatie met u of we zijn in gesprek om een relatie aan te gaan (klanten, prospecten, leveranciers, partners).  Wij vragen uw gegevens op om volgende redenen:

 

 • correcte uitvoering van ons contract: opvolgen van uw bestelling, levering van uw bestelling, opvolgen van een eventueel onderhoudscontract en in te plannen onderhoudsbezoeken of andere interventies, opmaak facturatie, opvolgen betaling, een correcte invordering van eventuele achterstallige betalingen, etc.  
 • het onderhouden van onze commerciële relatie door u bijvoorbeeld op de hoogte te houden van nieuwigheden of algemene informatie met betrekking tot het productengamma / diensten, dit steeds op grond van een actieve toestemming.
 • Het communiceren van bepaalde belangrijke boodschappen dewelke u aanbelangen als klant (vb. terugroepacties, aankondiging sluitingen of verhuis, geplande werken, gewijzigde handleidingen, ..)
 • klantondersteuning: opvolging van eventuele klachten over producten / diensten (incl. historiek)
 •  ingeval wij u een commerciële garantie / waarborg toekennen op (één van) onze producten, voor het beheren van deze garantie.
 • uitvoeren van tevredenheidsenquêtes om onze diensten te verbeteren.
 • gerichte promoties of informatiecampagnes in verband met bestaande producten / diensten of nieuwe producten / diensten die aansluiten bij de producten / diensten die u reeds eerder bij ons aankocht en waarvan wij kunnen vermoeden dat u daarin geïnteresseerd bent. U kunt zich steeds verzetten tegen deze vorm van communicatie.
 •  Uitnodigingen voor events, beurzen, of gelijkaardige activiteiten, waarvan wij vermoeden dat deze een meerwaarde voor u kunnen betekenen.  Naar aanleiding waarvan wij eveneens deelnemerslijsten bijhouden voor een goede organisatie van deze activiteiten. U kunt zich steeds verzetten tegen deze vorm van communicatie.
 •  De organisatie en de uitvoering van opleidingen zoals voorzien door Van Marcke College, in het geval u zich daarvoor inschrijft.

 

 

3)     Er bestaat geen contractuele relatie met u, maar u toont interesse in onze producten / diensten:

 • Indien u een afspraak wenst te maken in één van onze toonzalen: voor opvolging van deze afspraak.
 • Het uitvoeren van tevredenheidsenquêtes om onze diensten te verbeteren na een bezoek in één van onze winkelpunten.
 • Indien u deelneemt aan een wedstrijd.
 • Indien u een winkel van een Franchisenemer van Van Marcke bezoekt zal u de toestemming worden gevraagd om direct marketing van Van Marcke te ontvangen.
 • Indien u een vraag stelt, telefonisch of via de Website: om ons toe te laten deze vraag te beantwoorden.
 • Indien u gebruikt maakt van onze toepassingen om plannen te maken: om ons toe te laten uw project verder op te volgen met u.
 • Het versturen van een jaarlijkse voorkeurenmail om uw contactvoorkeuren aan te duiden of te wijzigen.
 • Versturen van nieuwsbrieven, enkel nadat u zich hiervoor zelf ingeschreven heeft.
 • Versturen van promoties in verband met bestaande producten en diensten of nieuwe producten en diensten, enkel nadat u hiervoor uw toestemming te kennen hebt gegeven.
 •  
 • In het kader van een sollicitatieprocedure worden bepaalde persoonlijke gegevens opgevraagd die noodzakelijk zijn om te kunnen oordelen of u al dan niet een geschikte kandidaat vormt.

 

 

 

Welke persoonsgegevens vragen wij op / verwerken wij?

 

 • naam en contactgegevens: voor – en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, postadres, beroepsactiviteit, werfadres en/of leveringsadres (indien van toepassing), identiteitsgegevens en/of foto.
 • bankrekeningnummer (enkel in het kader van een contractuele relatie)
 • demografische gegevens (leeftijd, geslacht, land en voorkeurstaal), dit enkel voor zover relevant voor de doelstelling (bijv. voor het goed onderhouden van onze commerciële relatie, het gericht uitnodigen voor events,..)
 • interesses, dit enkel voor zover relevant voor de doelstelling (bijv. voor het goed onderhouden van onze commerciële relatie, het gericht uitnodigen voor events)
 • solvabiliteitsgegevens (zoals: openstaande kredieten, jaarrekeningen, sociale en fiscale attesten,..), dit enkel voor zover enige vorm van betalingsuitstel/krediet wordt gevraagd of dit zich opdringt. In bepaalde gevallen worden de opgevraagde gegevens uitgewisseld met de verantwoordelijke bank, en tevens lid van de Van Marcke Groep, zijnde Izola Bank p.l.c. met maatschappelijke zetel te 53/58, East Street, Valletta VLT 1251, Malta.
 • gegevens met betrekking tot uw aankopen en/of aanwezigheid in de Technics-winkels (middels de toegangsbadge).
 • gegevens met betrekking tot gedane interventies, met in hoofdzaak het interventierapport.  
 • informatie bij het bezoeken van onze Websites. Als onderdeel van zijn normale functies verzamelt de webserver van Van Marcke de volgende informatie van iedereen die een Website bezoekt: uw IP‑adres, uw internetprovider, de software, het type en de taal van uw browser, de zoekmachine en trefwoorden die u gebruikte om de Website te vinden, de datum en het tijdstip waarop u de Website bezocht, de pagina's op de Website die u bezocht, de pagina's van andere websites vanwaar u hebt doorgeklikt naar de Website. Die informatie wordt verzameld met cookies., Indien u ingelogd bent kan deze informatie gelinkt worden aan uw profiel.  Deze informatie wordt eventueel ook gebruikt voor “profiling”, indien dit het geval zou zijn kunt u dit terugvinden in deel II ‘gebruik van cookies op onze websites’.
 •  inlogmomenten en bezochte URL’s op WIFI-netwerken van Van Marcke met als doel te voorkomen dat via ons netwerk illegale handelingen worden gesteld.

Tijdens bezoeken aan de verkooppunten kan u gefilmd worden. Deze beelden worden automatisch gewist na verloop van de wettelijke termijn van 30 dagen en worden enkel geraadpleegd in het kader van het gerechtvaardigd belang, zoals o.a. het doen van vaststellingen in het kader van diefstal.

Indien u solliciteert voor een positie zal uw CV worden opgevraagd en een aantal persoonlijke gegevens zoals o.a. naam, adres, geboortedatum, foto, interessegebieden, diploma’s,…

 Bij een deelname aan evenementen wordt naast uw contactgegevens soms overgaan tot het opvragen van persoonlijke gegeven zoals: dieetvoorkeuren, allergieën, …

Van Marcke gaat niet over tot de verwerking van gevoelige gegevens zoals bedoeld in artikel 9 AVG. Indien dit uitzonderlijk, om specifieke redenen, alsnog zou plaatsvinden zal u expliciet geïnformeerd worden en zal uw toestemming steeds gevraagd worden.

Van Marcke maakt geen gebruik van geautomatiseerde beslissingsprocessen.

 

 

Op basis van welke rechtsgrond verzamelen en gebruiken wij uw gegevens?

 

1)     Noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst:

 • Aankoop handelsgoederen: Heel wat gegevens verzamelen en gebruiken we om de overeenkomst met u correct uit te voeren (beheren van uw bestelling, levering, facturatie, klachtenbehandeling, etc…).  Dit zijn dan ook gegevens die we nodig hebben om de overeenkomst te kunnen uitvoeren en waarvan de verschaffing een voorwaarde van het sluiten van de overeenkomst uitmaakt.
 • Deelnames aan wedstrijden.
 • Faciliteren van de uitvoering van overeenkomsten van onze klanten: indien u als particulier onze toonzaal bezoekt/prijsaanvraag doet treedt Van Marcke niet op als rechtstreeks contracterende partij maar faciliteren wij op deze wijze de overeenkomst tussen uw installateur en u. Dit principe geldt eveneens voor wat betreft de diensten na verkoop. De gevraagde gegevens bij een offerte-aanvraag/dienst-na-verkoop worden bijgevolg ook op deze grond verwerkt.

 

2)     Met uw expliciete toestemming dewelke steeds herroepbaar is:

 • versturen van nieuwsbrieven;
 • in het kader van een commerciële relatie, gebruiken wij uw gegevens om ons toe te laten onze verkoop te maximaliseren. Hieronder vallen onder meer: het verzenden van gerichte promoties, het uitnodigen voor events, het uitvoeren van tevredenheidsenquêtes. 
 • u ontvangt bij aanmaak van uw klantenprofiel een mail met de vraag uw mailingsvoorkeuren door te spelen. Deze kunnen te allen tijde worden aangepast. De mail omtrent uw voorkeuren wordt jaarlijks herhaald.
 • het verzamelen van niet-geanonimiseerde online data voor commerciële en statistische doeleinden (waarbij mogelijks gebruikt wordt gemaakt van “Profiling” indien dit het geval zou zijn kunt u dit terugvinden in deel II ‘gebruik van cookies op onze websites’, en deel III “verwerking van gegevens via onze mobiele applicaties”.)

 

3)     Ons gerechtvaardigd belang als onderneming:

Dit zijn gegevens opgevraagd in het kader van de uitvoering van de economische activiteit van de verwerkingsverantwoordelijk zonder dat zij een grote impact kan hebben op de privacy. Deze afweging wordt voorafgaandelijk aan de verwerking gemaakt op basis van interne procedures en hiernaar kan steeds gevraagd worden.

Hieronder valt o.a. (niet uitsluitend)

 • de gegevens opgevraagd in het kader van de sollicatieprocedure.
 • de gegevens verzameld in het kader van een bezoek aan de Website onder essentiële  cookies
 • de mails verstuurd een korte periode na het opvragen van een offerte in de toonzaal met een verzoek tot het invullen van een tevredenheidsenquête.
 • de beelden gemaakt met de beveiligingsscamera’s aanwezig in onze verkooppunten. Dit met het doel om de veiligheid van de personen en goederen te garanderen. Deze beelden worden automatisch gewist na 30 dagen.
 • de gegevens opgevraagd bij uzelf of opgevraagd bij/gedeeld met een kredietwaardigheidsplatform (op heden: Graydon) om een inschatting te kunnen maken van uw kredietwaardigheid in het kader van de toekenning van een krediet (“lopende rekening”).

4) Aanvullende informatie over onze direct marketingactiviteit

Van Marcke zal u (gepersonaliseerde) communicatie sturen indien u ons uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing. We kunnen contact met u opnemen (1) door een brief te sturen naar uw thuisadres; (2) door u op te bellen of u een bericht te sturen op het telefoonnummer of de telefoonnummers die u ons hebt verstrekt; of (3) door u een e‑mail of fax te sturen, met informatie over events, promoties, acties, producten, diensten en/of wedstrijden. Als u liever geen marketingcommunicatie van ons ontvangt of als u niet wilt dat uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing, kunt u zich hiervoor te allen tijde uitschrijven door een e‑mail te sturen naar privacy@vanmarkce.be. Indien u beschikt over een blue-card kan dit via het platform “Mijn voorkeuren” zoals terug te vinden onderaan in mail uitgaande van de ondersteunende diensten.

 

 

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw gegevens?

 

 

Een overzicht van uw rechten:

 

U hebt het recht op de inzage, rectificatie of wissing (“recht op vergetelheid”) van uw persoonsgegevens. Daarnaast hebt u het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. U hebt ook het recht om te vragen om een exemplaar van al uw persoonsgegevens die wij verwerken, voor zover dat technisch haalbaar is. U hebt ook het recht op de overdraagbaarheid van gegevens.

 

Praktische aspecten:

 

Hoe oefent u uw rechten uit? Om die rechten uit te oefenen of om meer informatie te vragen over uw rechten, kunt u een e‑mail sturen naar privacy@vanmarcke.be. Om uw recht op inzage uit te oefenen en om enige ongeoorloofde verstrekking van uw persoonsgegevens te voorkomen, moet uw identiteit worden gecontroleerd. In geval van twijfel of ambiguïteit zullen we u eerst vragen om aanvullende informatie (bijvoorbeeld een kopie van uw identiteitskaart).

Wat moet u betalen? U kunt uw privacy rechten kosteloos uitoefenen, tenzij uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter. In dat geval hebben wij – in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming – het recht en de keuze om u een redelijke vergoeding aan te rekenen (in het licht van de administratieve kosten van het verstrekken van de gevraagde informatie of communicatie) of om uw verzoek af te wijzen.

Via welke weg ontvangt u een antwoord? Als u uw verzoek elektronisch indient, zal de gevraagde informatie u indien mogelijk elektronisch worden verstrekt, tenzij anderzijds door u verzocht. In elk geval zullen wij u een bondig, transparant, duidelijk en makkelijk te begrijpen antwoord geven.

Wanneer ontvangt u een antwoord? We zullen uw verzoek zo snel mogelijk beantwoorden, in elk geval binnen één maand na ontvangst van uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. In dat geval stellen wij u binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis van een dergelijke verlenging.

Ten slotte hebt u het recht om klacht in te dienen bij een lokale toezichthoudende autoriteit of bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (onze leidende toezichthoudende autoriteit) in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Marcke. Hieronder vindt u de contactgegevens van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. +32 (0)2 274 48 00 / contact@apd-gba.be / www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

Hoe lang houden wij uw gegevens bij?

 

Wij houden uw gegevens bij zolang als nodig is voor de doelstelling waarvoor de gegevens werden verzameld.  De bewaarperiode kan daarom verschillen naar gelang de aard van de verwerking. De belangrijkste criteria op basis waarvan de tijdsduur bepaald wordt, is dus hoe lang de persoonsgegevens nodig zijn om de producten / diensten te leveren en hoe lang deze nodig zijn voor onze bedrijfsvoering.

Camerabeelden worden automatisch gewist na verloop van 30 dagen.Voor de marketingdoeleinden waarvoor u uw toestemming hebt gegeven, zullen uw contactgegevens door ons worden bijgehouden zolang u uw toestemming niet intrekt.

Tot slot moeten wij uw gegevens gedurende een bepaalde periode bijhouden om een aantal lokale wetten na te leven, met het oog op onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen. Nadat de toepasselijke opslagperiode(s) is/zijn verstreken, worden uw persoonsgegevens gewist of anoniem gemaakt.

 

Waarborgen en beveiliging van de gegevens.

 

Van Marcke springt uiterst zorgzaam om met de persoonsgegevens die zij verwerkt en/of waarvoor zij verantwoordelijk is voor de verwerking. Bijgevolg treft zij alle technische en organisatorische maatregelen om de bescherming te verzekeren. Bij het voornemen van implementatie van nieuwe IT-architectuur en/of bedrijfsprocessen gaat zijn dan ook over tot een grondig impactanalyse van de aangekondigde maatregelen. Indien hieruit zou blijken dat het risico voor de gegevens te groot is dan zal Van Marcke niet overgaan tot implementatie of de nodige beveiligingsmaatregelen treffen.

Indien Van Marcke de verwerking uitbesteedt aan dienstverleners verbindt zij zich er toe om adequate en alomvattende verwerkingsovereenkomsten te sluiten, zodoende zij de bescherming kan garanderen.

 

 

Hoe blijft u op de hoogte van wijzigingen van dit Beleid?

 

Van Marcke behoudt zich het recht voor om dit Beleid te allen tijde en naar eigen goeddunken volledig of deels te wijzigen, aan te passen, aan te vullen of te schrappen. Dat kan nodig zijn gezien de marktevoluties of nieuwe verwerkingsactiviteiten die we uitvoeren. Daarom vragen wij u om regelmatig na te kijken of dit Beleid gewijzigd is. Als u een Website gebruikt nadat er een wijziging werd aangebracht in dit Beleid, wordt er verondersteld dat u die wijziging aanvaardt, ongeacht of u dit Beleid hebt gelezen.

Als u dit Beleid niet aanvaardt, moet u onmiddellijk de Website verlaten waarop u dit Beleid raadpleegt. U mag geen profiel creëren of direct marketing ontvangen als u dit Beleid niet aanvaardt.

Hoe kunt u contact opnemen met ons?

Als u vragen, suggesties of opmerkingen hebt over dit Beleid of over ons gebruik van uw informatie, kunt u ons een e‑mail sturen via privacy@vanmarcke.be.

U kunt ook contact met ons opnemen via het volgende adres:

Van Marcke Trading

Lar blokZ 5, 8511 Aalbeke

Ondernemingsnummer 0437.251.254 

GEBRUIK VAN COOKIES OP ONZE WEBSITES

Tijdens een bezoek aan deze site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden of wordt er gebruik gemaakt van diverse technologieën (zoals “pixels”) en dit voor verschillende doeleinden. De bezoeker wordt steeds geïnformeerd over het gebruik van cookies en kan in dit statement nagaan welke types er worden toegepast.

De bezoeker heeft steeds de mogelijkheid om via zijn webbrowser het gebruik van cookies te blokkeren. Hoe je dit doet kan je verder lezen onder de titel “Cookies blokkeren”.  

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites bij een bezoek op uw lokale computer geplaatst worden. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo heb je technische cookies (bijvoorbeeld bij taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die je gedrag op de website gaan volgen en bijhouden, om u op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen essentiële en niet-essentiële cookies. Essentiële cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren en zijn vaak bedoeld om de veiligheid te garanderen, ze kunnen niet worden uitgeschakeld. Niet-essentiële cookies daarentegen hebben op zich geen impact op het functioneren van een website maar verhogen wel het gebruiksgemak. Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen functionele cookies, statistische cookies, sociale cookies, aanbevelingscookies en commerciële cookies.

Cookies brengen de veiligheid van uw computer niet in gevaar.

Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan.

Uw naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens worden niet geregistreerd en/of onthouden, alleen voorkeuren en interesses op basis van surfgedrag.

Cookies blokkeren

Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser. U kunt cookies altijd zelf van uw computer verwijderen. Kijk hiervoor onder 'Internet Opties' in uw browser (de Help functie in uw browser kan u hierbij helpen). Pas wel op, als u er voor kiest cookies te verwijderen, zal de website mogelijk niet meer optimaal functioneren en kunt u van sommige diensten geen gebruik maken.

Type cookies

Functionele cookies

Functionele cookies verhogen de functionaliteit en personalisatie van de website door het onthouden van keuzes en voorkeuren (vb. taal, aanwezigheid van bepaalde software, shoppingmandje,..)

Performantie en analytische cookies: 

Deze cookies verzamelen info over het gebruik van de website en het gedrag van de bezoekers. Dit voor statistische doeleinden en om de gebruikservaring te kunnen verbeteren.

Dit gebeurt veelal op anonieme wijze.

Advertentie cookies (tracking cookies)

Deze cookies worden hoofdzakelijk geplaatst door derde partijen voor commerciële doeleinden (gericht adverteren). De bijzonderheid aan dit type cookies is dat ze informatie verzamelen gespreid over verschillende websites om op deze manier een duidelijker beeld te krijgen van de interesses/het klantenprofiel.

Dit types cookies zijn het meest ingrijpend en hiervoor wordt ook steeds actieve toestemming gevraagd. Daarenboven is het vaak mogelijk om de privacy-instellingen te wijzigen bij de derde partij in kwestie (zie de titel hierna: “Third Parties”).  

Dit type cookies wordt niet gebruikt op alle websites onder het beheer van Van Marcke. In het overzicht van de cookies per website kunt u zien of dit van toepassing is.

 

Third Parties

Wij maken gebruik van diverse Third Party tools op onze websites om bepaalde analyses te kunnen doorvoeren.

1)     Google Analytics

Google Analytics verzamelt bepaalde statistieken op de website om Van Marcke beter inzicht te kunnen geven in de populariteit, conversie en het gebruik met als doel bepaalde commerciële inzichten te verwerven en het gebruiksgemak te kunnen verhogen. Dit zijn oa. het aantal bezoekers, duurtijd van bezoek, gedrag op de website (klikgedrag/afspeelgedrag/..).. De door Van Marcke verzamelde events worden per website hieronder opgesomd.

Dit valt onder het type “Analytische cookies”

Situatie 1: u bent niet ingelogd via het Portaal of VM Blue.

 • Uw voorkeuren worden gevraagd bij uw eerste bezoek aan het portaal/VM Blue via de cookie notice – indien u uw toestemming hebt gegeven voor de analytische cookies worden de voornoemde evenementen getraceerd
 • In dit geval zijn de verzamelde gegevens geanonimiseerd
 • Er werd een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google

 

Situatie 2: U bevindt zich in een actieve sessie middels inlog via het Portaal of VM Blue

 • Indien u akkoord bent gegaan met het gebruik van analytische cookies zullen de verzamelde statistieken kunnen worden gepersonaliseerd.
 • Het doel hiervan is meer gedetailleerde rapporten te kunnen aanmaken om bv. regionale verschillen te kunnen ontdekken.

2)     Google Ads

Uitschrijven:      https://adssettings.google.com/authenticated

Van Marcke plaatst advertenties op andere websites via het platform van Google Ads. Om deze advertenties gerichter te plaatsen maakt Google hiervoor gebruik van Tracking Cookies. Deze cookies worden door ons en door derden op onze website geplaatst zodat voor u relevante advertenties kunnen worden getoond (op basis van eerder surfgedrag). Voor het gebruik van deze cookies is uw toestemming vereist.  

Dit valt onder het type “Advertentie Cookie”.

Zo maken wij gebruik van Doubleclick, een dienst van Google om voor u relevante advertenties te tonen. Via het gebruik van deze dienst verzamelen wij informatie op basis van voorafgaande bezoeken aan onze of andere websites op internet. Hierbij wordt aan uw browser een pseudoniem identificatienummer (ID) toegewezen om te controleren welke advertenties er in uw browser werden getoond en welke advertenties werden opgeroepen. De cookies bevatten geen persoonsgerelateerde informatie. Een overdracht van deze gegevens door Google aan derden vindt alleen op grond van wettelijke voorschiften of in het kader van de verwerking van ordergegevens plaats. Een overdracht van deze gegevens door Google aan derden vindt alleen op grond van wettelijke voorschiften of in het kader van de verwerking van ordergegevens plaats. In geen geval zal Google uw gegevens combineren met andere door Google geregistreerde gegevens.

Indien u het gebruik van deze cookie op de pagina van Van Marcke weigert wil dit niet zeggen dat dit op andere websites wel het geval is.  Specifiek voor Google kunt u de registratie en verwerking van de door de tracking cookies aangemaakte en op uw gebruik betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) door Google voorkomen door de stappen te volgen zoals vermeld op volgende pagina: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=nl (of zoek “Google Advertentie-instellingen”)

3)     Hotjar

Hotjar is een tool die het bezoekersgedrag op de website analyseert middels zogenaamde “heatmaps” (veel aangeklikte / bezochte zones) “user recording” (het effectieve afgelegde traject op een website) en “Funnel tracking” (in kaart brengen conversieproces).

Dit valt onder het type “Performantie cookie”.

Dit valt onder het type “Performantie cookies”.

4)     Facebook

Om doeltreffender te gaan adverteren via Facebook analyseert Facebook het type bezoekers en het gedrag van de bezoekers op onze website.

Dit kan tevens leiden tot zogenaamde “remarketing”, waarbij een aangeklikt product tussen de persoonlijke advertenties van de bezoeker komt op zijn/haar facebookfeed.

Daarnaast wordt er tevens geregistreerd wanneer een geplaatste advertentie wordt aangeklikt en wat ze tot gevolg heeft.

Meer info? https://www.facebook.com/about/ads/

 

 

Welke cookies worden gebruikt op onze websites?

Wij trachten deze lijst zo up-to-date als mogelijk te houden maar deze kan soms afwijkingen vertonen.

 

1)     LandMarck.be

 

Functionele cookies

Deze website gebruikt volgende functionele cookies:

 Benaming

 • Doel

Van Marcke gekozen taal

 • De gekozen taal onthouden

 

Statistische/performantie cookies:

 

Benaming

 • Doel

_GA

 • Cookies geplaatst door Google Analytics (third party)*, dewelke informatie verzamelt over het aantal unieke bezoekers.

_GID

 • Cookies geplaatst door Google Analytics (third party)*, dewelke informatie doorspeelt over het aantal unieke bezoekers

_GAT

 • Cookies geplaatst door Google Analytics (third party)*, dewelke de gegevensverzameling voor analytische doeleinden beperkt indien er veel bezoekers zijn.

_hjIncludedInSample / _hjAbsoluteSessionInProgress / _Hjid

 • Cookies geplaatst door Hotjar (third party)* ter analyse van het gebruik website door middel van heatmaps + registratie aantal individuele bezoekers (middels het toekennen van een sessie-ID). De informatie die hier uit voortvloeit is geanonimiseerd.

_HjTLDTest

 • Cookie geplaatst door Hotjar (third party)* die de SEO-status op de website analyseert met het oog op optimalisatie

_Pinterest-Ct_mw

 • Cookie geplaatst door Pinterest* om het gebruik van de Pin-button te traceren

Cuvon / cusid

 • Wordt gebruikt om het aantal bezoekers en de duurtijd van de bezoeken te traceren + het bezoek van het aantal subpagina’s per bezoeker 

* voor Third Party Cookies verwijzen graag naar de cookie statement van de derde partijen die je kan vinden door te klikken op volgende hyperlinks:

Google Analytics

Google algemeen

Hotjar

Pinterest

Clickdimensions

Has-JS

 • Wordt gebruikt om te verifiëren of Javascript is geactiveerd

SessionID / SessionID_fallback

 • Zorgt ervoor dat een enkele bezoeksessie identificeerbaar is om verschillende stappen tijdens het bezoekproces te kunnen laten samenhangen

 

Commerciële cookies:

 

 Tracking:

Vanmarcke.com maakt gebruik van een zogenaamde Facebook-pixel om advertentieconversies te meten of een nieuwe doelgroep voor advertenties op Facebook vast te stellen.

Deze pixel verzamelt volgende informatie: uw bezoek aan onze website.

Daarnaast plaatst facebook in ditzelfde kader volgende cookie: 

Benaming

 • Doel

_fbp / fr / tr

 • Gebruikt door Facebook (Third Party*) om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.

 

let's start talking

Wil je meer weten over onze plannen? Of wil je zelf een local worden? Neem gerust contact met ons op.

neem contact op

blijf up to date

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en mis niets van LandMarck.

get in touch

+32 495 79 72 01
locals@landmarck.be
Weggevoerdenlaan 5, 8500 Kortrijk

locatie bekijken in google maps
 • disclaimer
 • privacybeleid
 • copyright © 2024
 • design by

  Jouw beurs of event op LandMarck?